Vi siktar ständigt mot högre kvalitets- och miljömål

För oss är det självklart att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Därför arbetar vi systematiskt med att hitta nya och bättre sätt att tillgodose kundernas krav, både i dag och i framtiden. I denna strävan ingår att prioritera kompetensutveckling såväl som kontinuerlig utveckling av nya tekniska och logistiska lösningar och affärsmodeller. Samtidigt är det viktigt för oss att vara en arbetsplats där människan står i centrum och kan utvecklas.

ISO 14001 betyder att vi tar miljöarbetet på allvar

Miljöfrågor har alltid legat MECA-koncernen varmt om hjärtat. Både kunder, medarbetare och myndigheter ska kunna lita på att vi uppfyller de miljökrav som ställs, och vi strävar alltid efter att verka med så liten miljöpåverkan som möjligt. MECA Scandinavia AB och dess dotterbolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att bolagens miljöledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden och att det finns ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan. Företaget har under en tvåårsperiod systematiskt gått igenom och anpassat verksamheten efter standardens alla olika krav. Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi också våra kunder flera olika lösningar när det gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Miljöpolicy MECA