MECA miljöcertifierade enligt ISO 14001

2012-05-15

MECA Scandinavia AB och dess dotterbolag har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att bolagens miljöledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden och att det finns ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan.

Företaget har under en tvåårsperiod systematiskt gått igenom och anpassat sin verksamhet efter standardens alla olika krav.

- Generellt förknippas bilar och bilism som skadliga för miljön, men vi vill göra vårt för att skapa ett så hållbart bilägande som möjligt. Alla i organisationen är mycket engagerade och glada över att delta i ett aktivt miljöarbete”, säger Robert Hård, miljöansvarig på MECA.

Miljöcertifikatet innebär bland annat att MECA arbetar med ständiga förbättringar och har ett system för kontroll och dokumentation.

- Det här är ett kvitto på att vi tar miljöarbetet på allvar och nu kan vi med stolthet visa detta för våra kunder och samarbetspartners”, säger Torbjörn Olsson, Koncernchef på MECA.


För mer information kontakta

Robert Hård, Direktör HR/Juridik/Miljö
Tel: 040 671 60 89
E-post: robert.hard@meca.se