Distrubution 5

Effektiv distribution

Säkra och snabba leveranser är en viktig del av MECAs verksamhet. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar rätt produkter i rätt tid och till rätt kostnad. Detta oavsett om den beställda produkten kommer från vårt centrallager eller från ett lokalt expresslager. För att säkerställa högsta möjliga leveranssäkerhet har MECA-koncernen ett centrallager i Strängnäs samt ett nationellt lager i Gjøvik, Norge. Via våra lokala expresslager servar vi kunderna under dagtid, och från våra centrala och nationella lager levererar vi över natten.

Ett strategiskt placerat centrallager

Centrallagret är vår skandinaviska plattform. Den aktiva lagringsytan är cirka 9 000 kvadratmeter och den totala lagerytan är 12 500 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 1,5 fotbollsplaner i yta. På centrallagret finns idag cirka 50 000 lagerlagda artiklar. Lagrets totala volym motsvarar ungefär 1000 fullastade trailers. Lagret är ett resultat av ett långt drivet effektivitetsarbete. Den höga automatiseringsgraden minimerar risken för felplock och säkerställer att rätt kund får rätt produkter vid rätt tidpunkt. En affär som alla vinner på.