MECA marknadsföring

Växla upp din marknadsföring

Som MECA-verkstad har du mycket större genomslagskraft än som enskild verkstad. Du kan dra nytta av ett omfattande marknadsförings- och profileringspaket. Samt ett flertal smidiga tjänster som hjälper dig att vårda befintliga kunder – och skapa nya. Att tillhöra MECA skapar fördelar för alla anslutna verkstäder. Varje enskild verkstad drar automatiskt nytta av MECAs starka varumärke och goda rykte, samtidigt som varje väl utfört verkstadsarbete stärker kedjan ytterligare. Ett upplägg som bildar en gemenskap som alla vinner på, inklusive bilägaren.

Rikstäckande aktiviteter

Varje år skapas en central marknadsföringsplan för kommande år utifrån en gemensam målbild och våra anslutna verkstäders önskemål. Den rikstäckande marknadsföringen bygger på satsningar i breda kanaler såsom tv-reklam och radioreklam, men vi målgruppsanpassar också insatserna och utnyttjar direktreklam och e-post. Dessutom är vi aktiva inom sponsring och arenareklam i samband med stora publiksporter. Självklart ser vi till att de centrala, nationella kampanjaktiviteterna bärs över till lokal marknadsföring för den enskilda verkstaden. Allt för att utvinna största möjliga resultat av insatserna. Därutöver är MECA naturligtvis ständigt närvarande både i fackpress och på Internet.

En tydlig och konsekvent profil

MECAs profilprogram säkrar varumärkets identitet så att bilägaren får en stark och sammanhållen bild av kedjan. Vi erbjuder ett flexibelt verkstadsprofileringsprogram där det ingår flaggor, fasadskyltar i olika utförande, fasadband, pyloner, hänvisningsskyltar med mera. På insidan av verkstaden har vi ett minst lika omfattande program med allt från pennor, kaffekoppar, kepsar och serviceböcker, till ett komplett sortiment av arbetskläder från en av Skandinaviens ledande leverantörer.

Verktyg för lokal marknadsföring

Samarbetet inom MECA ställer stora krav på informationshantering och flexibilitet gentemot alla lokala verkstäder. Detta löser vi med hjälp av MECA Extranät som är en viktig länk i informationskedjan och marknadsföringsarbetet. Med egna inloggningsuppgifter till MECA Extranät får du all grundläggande information du behöver, samt uppgifter om kampanjer och andra marknadsaktiviteter. Här beställer du affischer, trycksaker, skyltar och profilerade arbetskläder. Du kan skapa annonser, DR, vykort, visitkort med mera med MECAs marknadsverktyg.


Skicka in intresseanmälan för att bli en MECA-verkstad redan idag